Càlcul de la dieta. Principis, metodologia


No és necessari anar a la taula amb una calculadora. El que cal tenir en compte són els macronutrients perquè cal consumir-los en funció de l'activitat i i el metabolisme basal.


Entradas destacadas
Entradas recientes