10 km – FIGUERES 2016
WhatsApp Image 2019-12-01 at 19.22.31 (2

REGLAMENT CURSA 10 KM FIGUERES

 

ART. 1. ORGANITZACIÓ L’Ajuntament de Figueres i l’Associació Atlètica Mitja Marató Figueres organitzen la cursa 10 Km Figueres homologada. Pel sol fet de participar a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat queda sota la decisió de l’organització.

 

ART. 2. DISTÀNCIA La distancia de la cursa és de 10 km (certificada i homologada oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme). Es durà a terme el diumenge 5 de desembre de 2021 a les 10:30 hores. Els gràfics amb el recorregut i perfil de la cursa es troben al següent enllaç: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cursa-10-km-figueres-2021-homologadarecorregut-oficial-30786642 Cal circular per les zones marcades.

 

ART.3. COVID-19 A més de les mesures establertes a l'apartat de “recollida de dorsals”, s'estableixen les següents: A la zona de sortida de la cursa només podran accedir els corredors, amb mascareta posada. Els corredors podran treure's la mascareta una vegada hagin sobrepassats els primers 200 metres. A l'arribada s'hauran de tornar a posar la mascareta.

 

ART.4. INSCRIPCIONS Les inscripcions es podran realitzar exclusivament per internet a la següent adreça https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/10-km-figueres-homologada2021/202123213/ S'estableix el preu de la inscripció en 12 euros. No hi hauran bonificacions. Les inscripcions s'obriran el dia 15 d'octubre de 2021 i es tancaran el 2 de desembre a les 23:59 hores. Les inscripcions es tancaran en arribar a 400 inscrits. L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per causa de lesió o malaltia, suspensió per mal temps o força major ni per qualsevol motiu aliè a l’esmentada organització. Sí que retornarà l'import de la inscripció en cas de no tenir lloc la cursa per causes sanitàries derivades de la Covid-19.

 

ART. 5. RECOLLIDA DE DORSALS Per recollir el dorsal amb xip serà obligatori: – Presentar el DNI o similar per comprovar la identitat i edat de corredor/a. – Presentar degudament emplenada la declaració responsable Covid-19, que es pot obtenir en el següent enllaç: https://runedia.mundodeportivo.com/files/202123213/docs/202123213_ 20210929164529_12.pdf – El dorsal només es lliurarà al corredor titular de la inscripció, atès que es practicarà un control de temperatura. No es lliuraran dorsals a persones autoritzades, atesa la situació actual derivada de la Covid-19. – El lliurament de dorsals es realitzarà amb control d'entrada, amb la qual cosa el corredor només podrà accedir quan hi hagi una taula lliure. Els dorsals i els xips es lliuraran el dia anterior a la cursa, o sigui dissabte 4 de desembre de 2021 de les 10:00 a les 13:00 hores i de les 16:30 a les 19:30 hores, i el mateix dia de la prova, a partir de les 8:00 fins les 9:30 hores, al Gimnàs de l'escola Josep Pallach, carrer Fossos, 1, de Figueres. El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera durant la totalitat de la cursa. Els atletes que no el portin a la línia d'arribada no optaran a cap premi ni entraran en la classificació.

 

ART. 6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, siguin federats o no. Per participar cal tenir 13 anys el dia de la prova. Els participants d’entre 13 i 18 anys han d’aportar obligatòriament l’autorització dels pares o tutors legals, sense la qual no es validarà la inscripció. L’autorització s’haurà d’aportar en el moment de la retirada del dorsal. El model d’autorització que cal aportar es troba a la següent adreça: https://runedia.mundodeportivo.com/files/202123213/docs/202123213_202109 29162944_768.pdf Els participants amb cadira de rodes s'hauran de situar al final del calaix de sortida. Els corredors participen a la cursa sota la seva responsabilitat disposant de la suficient condició física per a afrontar la prova i pel fet de la seva inscripció accepten el present reglament. És responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a l’organització de qualsevol problema físic que pugi patir durant la participació a la cursa. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa puguin ocasionar als inscrits, abans, durant o després d’aquesta. No obstant l’organització disposarà de servei sanitari per possibles urgències. Mentre duri la cursa, els atletes federats tindran cobertura amb l’assegurança d’accidents inclosa a la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per als no federats, el sol fer d’inscriure’s inclourà l’assegurança exclusivament per la durada de la prova. No es pot participar amb animals. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament. No es podrà transferir la inscripció i/o participació a cap altra persona. Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme. https://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/2021/03/ruta-normativa-cursesfons.pdf

 

ART.7. CRONOMETRATGE L’organització disposarà d’un sistema de cronometratge automàtic. Per poder participar i optar als premis caldrà portar el xip o dispositiu que faciliti l’organització. Hi haurà vehicle de capçalera i de tancament de la cursa.

 

ART.8. CONTROL DE TEMPS I PAS El control d’arribada es tancarà 1h.15 desprès d’haver començat la prova. En cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/corredora. S'estableix a més un control parcial a la rotonda de la N-260 a l'entrada de Vilabertran, km. 5'2, al cap de 35 minuts d'haver iniciat la cursa. En cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/corredora.

 

ART.9. CATEGORIES En aquesta cursa només hi ha la categoria ABSOLUTA, masculina i femenina

 

ART. 10. PREMIS Trofeus exclusius dissenyats expressament per aquesta edició, que es lliuraran a: 1r/1ª General Trofeu 2n/2ª General Trofeu 3r/3ª General Trofeu Els trofeus es lliuraran a les 12:15 h del diumenge 5 de desembre del 2021 a la Plaça Catalunya de Figueres. Els trofeus es recolliran el mateix dia de la prova, sense dret a reclamació i en cap cas s’enviaran particularment. D'acord amb la normativa de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme, que podeu consultar a l'enllaç que consta al final de l'article 6 d'aquest reglament, qualsevol atleta estranger no resident que faci millor marca de la reglamentada per la RFEA no podrà optar al premi econòmic establert.

 

ART.11. LOPD I IMATGE Els participants permeten expressament que el seu nom, cognoms, data de naixement i sexe siguin publicats a la llista d’inscrits i a la llista de resultats una vegada finalitzada la cursa. Així mateix permeten la constància de les esmentades llistes a la pàgina web i de xarxes socials de la cursa. El sol fet d’inscriure’s a la Mitja Marató de Figueres, autoritza expressament a l’organització i el seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert en la legislació actual i/o futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Dades Personals: Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer de l’organitzador i de tots els sponsors i/o col·laboradors. La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la prova i enviar-vos informació relacionada amb la cursa La Menuda i la Mitja Marató de Figueres i 10 kms com d’ altres curses, permetre als sponsors i col·laboradors relacionats poder enviar-vos informacions dels seus productes, permetre la publicació dels llistats d’ inscrits i arribats, tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web, diaris,... Els participants, donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també l'organització a publicar-les en el llistat d'inscrits i resultats. Dret d’ imatge: Els participants i els representants legals dels menors d’ edat accepten cedir a l’ organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web…etc Podreu exercir el vostre dret d’ accés, rectificació i cancel∙lació per correu electrònic a info@mitjafigueres.org Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999)