10 km – FIGUERES 2016

10 KM – FIGUERES

 

ART. 1 L’Ajuntament de Figueres i l’Associació Atlètica Mitja Marató Figueres organitzen la cursa 10 km Figueres.

 

ART. 2 La distància de la cursa és de 10 Km (certificada i homologada oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme). Es durà a terme el diumenge 1 de desembre de 2019 a les 10:30 hores.

 

ART. 3 El recorregut transcorre pels municipis de Figueres, Vilabertran, Cabanes i arribada a Figueres. La sortida serà al carrer Pujada del Castell (Torre Galatea) i l’arribada a la Plaça Catalunya. Durant el recorregut, la distància estarà marcada en cada punt quilomètric. L’organització podrà modificar el recorregut establert per causes alienes i/o de força major. Hi haurà servei d’avituallament al quilòmetre 6. Tots els participants rebran un obsequi de l’organització, així com avituallament final amb refrigeris varis, fruites i altres. L’organització ofereix a tots els participants el servei de dutxes el pavelló municipal de Figueres fins a les 14 hores. També hi haurà servei de guarda-roba a la Plaça de Catalunya. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els terminis i llocs establerts, implica la renúncia als mateixos.

 

ART. 4 PREMIS Trofeus exclusius dissenyats expressament per aquesta edició, que es lliuraran a: 1r, 2n i 3r classificats de la classificació general absoluta masculins i femenins. Els premis s’atorgaran segons les dades disponibles en el formulari d’inscripció. Els trofeus es lliuraran a les 12:00h del diumenge 1 de desembre del 2019 a la Plaça Catalunya de Figueres. Els trofeus es recolliran el mateix dia de la prova, sense dret a reclamació i en cap cas s’enviaran particularment.

 

ART.5 La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, siguin federats o no. Per participar cal haver nascut l'any 2006 o anterior. Els participants d’entre 13 i 18 anys han d’aportar obligatòriament l’autorització dels pares o tutors legals, sense la qual no es validarà la inscripció. L’autorització s’haurà d’aportar en el moment de la retirada del dorsal. El model d’autorització que cal aportar es troba a la pàgina web de les inscripcions i en el següent link: http://mitjafigueres.org/autoritzacio Atès que dins de la cursa de 21 km s'efectua la competició del km llançat, els participants amb cadira de rodes s'hauran de situar al final del calaix de sortida. Els corredors participen a la cursa sota la seva responsabilitat disposant de la suficient condició física per a afrontar la prova i pel fet de la seva inscripció accepten el present reglament. És responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a l’organització de qualsevol problema físic que pugi patir durant la participació a la cursa. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa puguin ocasionar als inscrits, abans, durant o després d’aquesta. No obstant l’organització disposarà de servei sanitari per possibles urgències. Mentre duri la cursa, els atletes federats tindran cobertura amb l’assegurança d’accidents inclosa a la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per als no federats, el sol fer d’inscriure’s inclourà l’assegurança exclusivament per la durada de la prova. No es pot participar amb animals. No es permès l'ús d'auriculars. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament. No es podrà transferir la inscripció i/o participació a cap altra persona. Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme. http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/ruta-normativa-curses-fons.pdf ART.6 L’organització disposarà d’un sistema de cronometratge automàtic. Per poder participar i optar als premis caldrà portar el xip o dispositiu que faciliti l’organització. Hi haurà vehicle de capçalera i de tancament de la cursa.

 

ART.7 El control d’arribada es tancarà 1h.25 desprès d’haver començat la prova. En cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/corredora. S'estableix a més un control parcial a la rotonda de la N-260 a l'entrada de Vilabertran, km. 5'2, al cap de 35 minuts d'haver iniciat la cursa. En cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/corredora.

 

ART.8 Els drets d’inscripció de la prova en funció del pagament de les inscripcions, l’organització estableix els següents criteris: OBERTURA INSCRIPCIONS : 1 de setembre de 2019 Preu 10,00,-€ Tancament inscripcions 28 de novembre de 2019 Les inscripcions es tancaran en arribar a 750 inscrits. L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per causa de lesió o malaltia, suspensió per mal temps o força major ni per qualsevol motiu aliè a l’esmentada organització.

 

ART.9 Les inscripcions es realitzaran exclusivament a través d'internet a la següent adreça: www.runedia.com

 

ART.10 Per recollir el dorsal i/o xip serà obligatori presentar el DNI o similar per comprovar la identitat i edat de corredor/a. En cas de no ser el titular de la inscripció haurà d’aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI de l’interessat per a recollir el dorsal. Una vegada lliurat el dorsal i el xip, l’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat. Els dorsals i els xips es lliuraran el dia anterior a la cursa, o sigui dissabte 30 de novembre de 2019 de les 10:00 a les 13:00 hores i de les 16:30 a les 19:30 hores, i el mateix dia de la prova, a partir de les 8:00 a les 9.30 hores. En tots els casos, a la Casa Empordà, Plaça de l'Escorxador de Figueres. El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera durant la totalitat de la cursa. Els atletes que no el portin a la línia d'arribada no optaran a cap premi ni entraran en la classificació.

 

ART.11 Els gràfics amb el recorregut i perfil de la cursa es trobaran a la pàgina web http://www.mitjafigueres.org Cal circular per les zones marcades.

 

ART.12 Els participants permeten expressament que el seu nom, cognoms, data de naixement i sexe siguin publicats a la llista d’inscrits i a la llista de resultats una vegada finalitzada la cursa. Així mateix permeten la constància de les esmentades llistes a la pàgina web i de xarxes socials de la cursa. El sol fet d’inscriure’s a la cursa 10 km Figueres, autoritza expressament a l’organització i el seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert en la legislació actual i /o futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Dades Personals: Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer de l’organitzador i dels seus col·laboradors. La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la prova i enviar-vos informació relacionada amb la cursa La Menuda i la Mitja Marató de Figueres i 10 kms com d’ altres curses, permetre als sponsors i col·laboradors relacionats, poder enviar-vos informacions dels seus productes, permetre la publicació dels llistats d’ inscrits i arribats, tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web, diaris,... Els participants, donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també l'organització a publicar-les en el llistat d'inscrits i resultats. Dret d’ imatge: Els participants i els representants legals dels menors d’ edat accepten cedir a l’ organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web…etc Podreu exercir el vostre dret d’ accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a info@mitjafigueres.org Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999)

 

ART.13 Pel sol fet de participar a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat queda sota la decisió de l’organització.

WhatsApp Image 2019-12-01 at 19.22.31 (2